SDH‎ > ‎

Historie

Koncem 80. let 19. století byl v Horních Ředicích založen Sbor dobrovolných hasičů, společný pro Horní Ředice i Dolní Ředice. V první fázi činnosti spolku byli hornoředičtí velice aktivní, většinou i početnější než dolnoředičtí. Například v roce 1882 bylo z 25 činných členů spolku 18 členů z Horních Ředic. V majetku spolku bylo základní vybavení: ruční vozová stříkačka, hadice, žebříky a další prostředky pro lokalizaci požárů. Pro 25 činných členů spolku byly k dispozici pracovní haleny a spodky.
 
 
                                                   (požární vůz hasičů z Dolních Ředic - 80. léta 20. století)
 

Činnost měla stejně jako u většiny ostatních obcí v poslední čtvrtině 19. století své výkyvy, dané většinou absencí osobností, které by se chtěly práci při organizování spolku aktivně věnovat. Určitou a zřejmě ne bezvýznamnou roli hrály i osobní spory mezi členy. Útlum v činnosti byl zaznamenán především v letech 1889 až 1891 a o deset let později, kdy se činnost spolku pravděpodobně téměř pozastavila.

Okolo roku 1900 se obrátil poměr aktivních členů hornoředických a dolnoředických ve prospěch Dolních Ředic, což možná mělo největší vliv na rozdělení hasičského spolku. Při přípravě valné hromady 20. března 1905 oznámili členové z Dolních Ředic: „… že podle usnesení obecního zastupitelstva své obce se má hasičský sbor, dosud společný pro obě obce, rozdělit.“ Rozchod proběhl smírně. Členové se dokonce dohodli, že všem členům, kteří toho času ve spolku působili, společně půjdou na pohřeb.

I po letech se toto ujednání dodržovalo.


(zdroj informací: brožura Dějiny obce Dolní Ředice od poloviny 19. století)