SDH

Sbor dobrovolných hasičů, dále jen "SDH", je občanské sdružení působící v obci na úseku požární ochrany. Mezi hlavní činnost SDH patří požární sport, výchova dětí v rámci kroužku mladých hasičů, kulturní akce v obci (Hasičský ples, Hasičské letní slavnosti, Štěpánská zábava atd.), preventivně výchovná činnost a další aktivity. Nadřízeným orgánem SDH je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má svoji okresní, krajskou a celostátní úroveň.