Požární sport

Požární sport je nedílnou součástí odborné přípravy profesionálních i dobrovolných hasičů. Cílem požárního sportu je zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události. Historie požárního sportu v České republice se datuje od šedesátých let minulého století.
V současné době máme čtyři disciplíny požárního sportu - 100 m s překážkami, štafeta 4x100 m s překážkami, výstup do 4. podlaží cvičné věže a požární útok. Naše SDH se aktivně věnuje nejoblíbenější a královské disciplíně požárního sportu - požárnímu útoku. Tato disciplína se stala fenoménem, neboť hlavně u dobrovolných hasičů se v posledních letech dostává do popředí.
V požárním útoku se snaží sedmičlenná družstva co nejrychleji srazit terče pomocí vody čerpané z nádrže přenosnou stříkačkou umístěnou na základně. Voda ze stříkačky putuje hadicemi přes rozdělovač až k proudnicím. Tato týmová disciplína vyžaduje souhru všech sedmi členů družstva, při vysoké rychlosti a bez chyby, která znamená neúspěch celého družstva.