Mladí hasiči

Mladí hasiči v Dolních Ředicích působí od října 2013.Hasičský kroužek přináší dětem mnoho zábavy a nových zážitků, zároveň však rozvíjí jejich tělesné i psychické schopnosti. Děti se stávají členy přátelského kolektivu a společně pořádáme výlety, exkurze a jiné akce. Hlavní pozornost je věnována přípravě na hasičské soutěže a závody. Cílem kroužku je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a návyky v jednotlivých oblastech požární ochrany. Učíme se vázat uzle, základy topografie a zdravovědy, poznávat hasící techniku, orientovat se pomocí buzoly a mapy, střílet ze vzduchovky a další zajímavé aktivity týkající se hasičské činnosti.