Jednotka‎ > ‎

Zásahy

 2014
 
 
 
 
 
 2013
 
 
25. - 26. 6. 2013 - Povodeň Dolní Ředice - jednotce byl vyhlášen poplach starostou obce ve 3:45 hod. Po příjezdu do hasičské zbrojnice byla událost nahlášena velitelem jednotky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje, které vyslalo do naší obce další jednotky podle požárního poplachového plánu. Po prvotním průzkumu se začalo s pytlováním a následným rozvozem pytlů s pískem do nejvíce postižených částí obce. Potok kulminoval cca v 9:30 hod. V odpoledních hodinách se při ústupu vody mohlo začít s odčerpáváním vody ze sklepů a zahrad. První den jednotka zasahovala cca do 21:00 hod.
Druhý den se nesl v odčerpávání vody ze sklepů a lagun na zahradách i veřejných prostranstvích po celé obci. Povodeň se naštěstí obešla bez újmy na zdraví občanů a bez velkých škod na majetku.
 
7. - 8. 6. 2013 - Povodeň Svoboda nad Úpou - naše jednotka se aktivně účastnila likvidačních prací po povodních, které postihly začátkem června poměrně velké území naší republiky. Po žádosti starosty obce Svoboda nad Úpou naše jednotka spolu se členy SDH, dále s jednotkou ze sousední Chotče a dalšími dobrovolníky vyrazila do postižených území. Smyslem celé akce nebylo zachraňovat životy nebo majetek, ale pomoci při likvidačních pracích po povodních. Dále jsme s sebou odvezli do Svobody nad Úpou humanitární sbírku, která probíhala celý týden před odjezdem. Jednalo se hlavně o čistící a desinfekční prostředky. Celý víkend jsme pomáhali s odklízením bahna a naplavenin z pozemních komunikací a rodinných domů. Nutno říci, že domů jsme se vraceli řádně unavení, ale spokojení. To jsme ovšem netušili, že za dva týdny nás to samé potká v naší obci...
 
 
26. 4. 2013 - Taktické cvičení Choteč - toto páteční odpoledne byla jednotka vyslána Krajským operačním a informačním střediskem HZS Pardubického kraje na taktické cvičení do sousední Chotče. Tématem cvičení byla dálková doprava vody.