Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, dále jen "jednotka", je organizační složka obce, která se zřizuje na základě § 29 a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jednotka provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly, např. v rámci ochrany obyvatelstva.
Každá obec má povinnost zřídit jednotku požární ochrany a udržovat ji v akceschopnosti, jak materiálně a finančně, tak i po odborné stránce. Z právního hlediska tedy jednotka spadá pouze pod obec a není součástí občanského sdružení (SDH).
Jednotky požární ochrany, dále jen "JPO", se dělí do několika druhů a kategorií. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO V. - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně. Dále jsme jednotka s místní působností (zasahujeme pouze na území svého zřizovatele).